Ταγκαλάκη Βασιλική

Μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Διεύθυνση Εργασίας: Πατησίων 76 (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος), 104 34 Αθήνα
Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Τηλέφωνο: +30-210-8203372

E-mail: vasotagaueb.gr

   


ΣΠΟΥΔΕΣ

09/1998 - 01/2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στα Πληροφοριακά Συστήματα
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διπλωματική Εργασία (Master Thesis): "Έλεγχος Λογισμικού και Διαχείριση Επικινδυνότητας"
Περίληψη
09/1993 - 10/1997: Πτυχίο Μαθηματικού
Κατεύθυνση Σπουδών: Πληροφορική και Μοντέλα Αποφάσεων
Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: F.C.E. of Cambridge (1989)

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Γλώσσες προγραμματισμού
  • Java
  • Visual Basic 6.0 (Certificate of Achievement: Mastering Microsoft Visual Basic 6 Fundamentals)
  • Pascal
  • Prolog
  • Fortran
  • FRIL (Fuzzy Relational Inference Language)

 • Γλώσσα προσομοίωσης Simscript II.5

 • Βάσεις Δεδομένων
  • Γλώσσα SQL
  • Διαχείριση σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS):
   • Microsoft SQL Server
   • MySQL
   • Microsoft Access
   • Oracle

 • Λειτουργικά Σύστηματα Windows, DOS και UNIX

 • Προγραμματιστικά Πακέτα - Πακέτα και Εφαρμογές Λογισμικού:
  • Microsoft Office
  • Microsoft Sway
  • Microsoft Visio
  • Mathematica
  • DocuWiki (open source wiki software)

 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
  • Γλώσσες HTML, XML, CSS
  • Διαχείριση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS)
   • Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment)
  • Διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
   • Joomla
   • Drupal
   • Wordpress
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10/2004 - σήμερα:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

05/2000 - 09/2004: Τεχνικός Πληροφορικής, Υπεύθυνη για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
09/2002 - 06/2003:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης στο τομέα της Πληροφορικής στο 1ο Τ.Ε.Ε. Γαλατσίου

Διδασκαλία Μαθημάτων: Χρήση Η/Υ, Εφαρμογές Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής, Πληροφοριακά Συστήματα, Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πληροφορικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2014 - σήμερα:

Διδασκαλία Φροντιστηρίων των μαθημάτων "Μαθηματικά Ι" και "Μαθηματικά ΙΙ"

2014 - σήμερα: Εργαστηριακά μαθήματα "Χρήση και Εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων στα Μαθηματικά" στα πλαίσια του μαθήματος "Μαθηματικά Ι"
2013 - 2014: Εργαστηριακά μαθήματα "Βασικά και προχωρημένα θέματα υπολογιστικών φύλλων" στα πλαίσια του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική"
2010 - 2013: Προπαρασκευαστικά Εργαστήρια Πληροφορικής "MS Excel, Web/Internet, E-mail, Unix, Editors, HTML, Compilers"
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2021 - σήμερα: Πρόεδρος Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2012 - 2021: Γραμματέας Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2010 - σήμερα: Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2017 - 2021: Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2015 - 2022: Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας